Opas asumiseen

Asunnoissa on asuntokansio, jossa kerrotaan tarkemmin kyseisen asunnon ominaisuuksista ja laitteista. Kansio tulisi pitää päivitettynä,  poistaen sieltä vanhat tiedotteet ja lisäämällä mahdolliset uudet tiedotteet.