Opas asumiseen

Jokaiselle asukkaalle annetaan vuokrasopimuksen teon yhteydessä Asumisen opas-lehtinen, jossa on kerrottu kuvin ja sanoin vinkkejä asumiseen.

Lisäksi jokaisessa asunnossa on valkoinen asuntokansio, jossa kerrotaan tarkemmin kyseisen asunnon ominaisuuksista ja laitteista. Kansio tulisi pitää päivitettynä,  poistaen sieltä vanhat tiedotteet ja lisäämällä uudet. Mikäli asuntoon asennetaan uusia laitteita, niiden käyttöohjeet tulisi lisätä kansioon.

Kadonneesta asuntokansiosta peritään asukkaalta hinnaston mukainen korvaus.