Yritys

Ilmajoen Vuokrataloille on tehty ensimmäistä kertaa strategia vuosille 2017 – 2021.

Se on laadittu tilanteessa, jota ennen yhtiö on realisoinut vanhempaa asuntokantaa myymällä.  Lisäksi yhtiö on sopinut Ilmajoen kunnan kanssa yhtiön ja kunnan välisten jäljellä olevien lainojen koron laskemisesta markkinoita vastaavalle tasolle. Tämä tuo yhtiölle kymmenien tuhansien eurojen säästöt vuosittain. Ratkaisut, joita yhtiössä on johdonmukaisesti tehty viime aikoina, ovat antaneet hyvän lähtökohdan valmistella toteuttamiskelpoinen strategia.

Uusi strategia antaa yhtiön johdolle suuntaviivat tuleviin vuosiin ja henkilöstö pystyy toimimaan selkeiden yhteisten tavoitteiden eteen. Sidosryhmien luottamus yhtiötä kohtaan vahvistuu entisestään, kun on nähtävissä selkeä tahtotila ja suunta toiminnallisista asioista, joita tullaan painottamaan. Tämän strategian toteuttamisen avulla yhtiön uskotaan saavuttavan paremman asiakastyytyväisyyden ja tuloksellisuuden tulevaisuudessa.

Strategia laadittiin pääasiassa oman henkilöstön voimin ja sitä hiottiin vuoden 2016 jälkipuoliskolla tasaisesti kohti lopullista muotoaan. Henkilöstölle strategialuonnos esiteltiin joulukuussa ja henkilöstö pääsi sitoutumaan sekä vaikuttamaan itse valmisteluun. Strategian tausta-aineistoon sisältyy marras-joulukuussa 2016 laadittu asukaskysely.

Strategian tarkoitus on elää ja muuttua laadinnan jälkeen, jos tilanne sitä vaatii.

Ilmajoen Vuokratalot Oy:n hallituksessa strategialuonnosta käsiteltiin lokakuussa 2016, jonka jälkeen tehtiin vielä hallituksen antamat lopulliset tarkennukset. Strategian laatiminen toteutui aikataulussaan ja hallitus hyväksyi yhtiön uuden strategian kokouksessa 9.2.2017.

Tärkeimpänä stategian kohtana koskien asukkaita on se, että vuokrataso on tarkoitus pitää mahdollisimman pitkään nykyisellään, kuitenkin samaan aikaan suunnitelmallisesti tehden tarvittavia korjauksia, huoltoja ja remontteja kiinteistöillä. Edellinen vuokran nosto oli maaliskuussa 2014, joten olemme jo useamman vuoden pystyneet pitämään nykyisen tason eikä ensi vuodellekaan ole huomoioitu vuokratason nostoa.

Ilmajoen Vuokratalot Oy – Strategia 2017-2021

Hallituksen kokoonpano

Tuuri Timo, puheenjohtaja
Lähdesmäki Juhana, varapuheenjohtaja
Korkeakoski Annamari
Koskela Harri
Koskela Markku
Kuivamäki Vappu
Orava Eija
Perälä Kirsi
Tuuri Timo
Ämmänkoski Urpo

Varajäsenet:
Ojaluoma Simo
Pulkkinen Janne
Reinilä Johanna